312137113_54Lễ tôn vinh khen thưởng doanh nhân Việt Nam