312098999_5Lễ tôn vinh khen thưởng doanh nhân Việt Nam45464164249130_9030352315842237352_n