Bàn giao máy cho đối tác Úc

Lễ ký hợp đồng thi công máy cán tôn cho công ty USA

Bàn giao máy cán tôn với đối tác Indonesia

Bàn giao máy cán tôn cho khách hàng Bolivia

Bàn giao máy cán tôn với đối tác Malaysia

Thi công lắp đặt máy cán tôn cho khách Ấn Độ

Gặp gỡ đối tác Úc tại Việt Nam

Lễ ký kết máy cán tôn cho công ty ở Úc

Thiết kế thi công lắp đặt máy cán tôn cho Indonesia

Lễ kí kết hợp đồng
Máy Cán Tôn tại Việt Nam

Lễ ký kết máy cán tôn cho công ty ở Malaysia

Bàn giao máy cán tôn cho khách hàng Bolivia