Australia Customer

Bàn giao máy cho đối tác Úc

khach-hang-usa

Lễ ký hợp đồng thi công máy cán tôn cho công ty USA

ms-fitri-pt-andaru

Bàn giao máy cán tôn với đối tác Indonesia

doi-tac-bolivia

Bàn giao máy cán tôn cho khách hàng Bolivia

mr-rudy-malaysia roll forming machine

Bàn giao máy cán tôn với đối tác Malaysia

khach-an-do-moi-india-customer

Thi công lắp đặt máy cán tôn cho khách Ấn Độ

khach-hang-uc-tai-viet-nam

Gặp gỡ đối tác Úc tại Việt Nam

panbuild-uc roll forming machine

Lễ ký kết máy cán tôn cho công ty ở Úc

diamond-indonesia

Thiết kế thi công lắp đặt máy cán tôn cho Indonesia

khach-hang-pebsteel

Lễ kí kết hợp đồng
Máy Cán Tôn tại Việt Nam

khach-hang-malaysia

Lễ ký kết máy cán tôn cho công ty ở Malaysia

New Zealand Customer

Bàn giao máy cán tôn cho khách hàng Bolivia