Máy cán tôn 5 sóng xuất đi Indonesia 21/05/2019

VietSteel hoàn thành, xuất dây chuyền máy cán tôn 5 sóng cho đối tác

Indonesia ngày 21/05/2019, với các thông số sau

Materials input: 914mm

Effective width: 756mm

Dimensions: LxWxH = 9.5×1.5×1.7m

Power: 7.5kw

Materials thickness: 0.17-0.6mm