All Vietsteel employees have been vaccinated against Covid-19

Vietsteel Covid-19 vaccination

In the afternoon of June 24, 2021, All Vietsteel employees participated in the Covid-19 vaccination session at Nha Be, Ho Chi Minh city.

Covid-19 vaccination for Vietsteel employees


Sincerely thank the Ho Chi Minh City Mechanical and Electrical Enterprise Association (HAMEE) organized at the vaccination session for enterprises to have peace of mind in production and economic stability.
Extremely grateful for the cooperation and sense of responsibility of all employees of Vietsteel, who have worked diligently and together with the company to overcome this challenging time.

Prepare for Covid-19 vaccination in Vietsteel


Vaccination against the Covid-19 vaccine is the benefit of employees and the concern of the Board of Directors of Vietsteel for each member of its team. Hopefully, with this Covid-19 Vaccine, we will continue to strongly move forward to achieve the whole company’s goal.

Vietsteel prepares vitamin C and fever reducer for each employee
Vietsteel Covid-19 vaccination

Buổi chiều ngày 24/06/2021 Toàn thể nhân viên Thép Việt đã được tham gia buổi tiêm phòng Vaccine Covid-19 tại Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.

Vietsteel ổn định đợi tới lượt tiêm phòng


Trân trọng cảm ơn Hội Doanh nghiệp Cơ khí Điện HAMEE đã tổ chức tại đã tổ chức buổi tiêm phòng cho các Doanh nghiệp được an tâm sản xuất, ổn định kinh tế.Vô cùng cảm hơn sự hợp tác và tinh thần trách nhiệm của toàn thể CB-CNV Thép Việt. Các anh Chị đã tận tâm lao động, cùng công ty vượt qua thời gian đầy thử thách này.

Chuẩn bị di chuyển đến địa điểm tiêm phòng


Tiêm ngừa Vaccine Covid-19 không chỉ là quyền lợi của của CB-CNV mà còn là sự quan tâm của Ban Lãnh đạo Thép Việt dành cho từng thành viên trong đội ngũ của mình. Hy vọng với tấm lá chắn Vaccine Covid-19 này, chúng ta sẽ tiếp tục mạnh mẽ tiến bước đạt được mục tiêu chung của toàn công ty

Vietsteel chuẩn bị vitamin C và thuốc hạ sốt cho từng CB-CNV
Vietsteel Covid-19 vaccination

In the afternoon of June 24, 2021, All Vietsteel employees participated in the Covid-19 vaccination session at Nha Be, Ho Chi Minh city.

Covid-19 vaccination for Vietsteel employees


Sincerely thank the Ho Chi Minh City Mechanical and Electrical Enterprise Association (HAMEE) organized at the vaccination session for enterprises to have peace of mind in production and economic stability.
Extremely grateful for the cooperation and sense of responsibility of all employees of Vietsteel, who have worked diligently and together with the company to overcome this challenging time.

Prepare for Covid-19 vaccination in Vietsteel


Vaccination against the Covid-19 vaccine is the benefit of employees and the concern of the Board of Directors of Vietsteel for each member of its team. Hopefully, with this Covid-19 Vaccine, we will continue to strongly move forward to achieve the whole company’s goal.

Vietsteel prepares vitamin C and fever reducer for each employee
Vietsteel Covid-19 vaccination

In the afternoon of June 24, 2021, All Vietsteel employees participated in the Covid-19 vaccination session at Nha Be, Ho Chi Minh city.

Covid-19 vaccination for Vietsteel employees


Sincerely thank the Ho Chi Minh City Mechanical and Electrical Enterprise Association (HAMEE) organized at the vaccination session for enterprises to have peace of mind in production and economic stability.
Extremely grateful for the cooperation and sense of responsibility of all employees of Vietsteel, who have worked diligently and together with the company to overcome this challenging time.

Prepare for Covid-19 vaccination in Vietsteel


Vaccination against the Covid-19 vaccine is the benefit of employees and the concern of the Board of Directors of Vietsteel for each member of its team. Hopefully, with this Covid-19 Vaccine, we will continue to strongly move forward to achieve the whole company’s goal.

Vietsteel prepares vitamin C and fever reducer for each employee
Vietsteel Covid-19 vaccination

In the afternoon of June 24, 2021, All Vietsteel employees participated in the Covid-19 vaccination session at Nha Be, Ho Chi Minh city.

Covid-19 vaccination for Vietsteel employees


Sincerely thank the Ho Chi Minh City Mechanical and Electrical Enterprise Association (HAMEE) organized at the vaccination session for enterprises to have peace of mind in production and economic stability.
Extremely grateful for the cooperation and sense of responsibility of all employees of Vietsteel, who have worked diligently and together with the company to overcome this challenging time.

Prepare for Covid-19 vaccination in Vietsteel


Vaccination against the Covid-19 vaccine is the benefit of employees and the concern of the Board of Directors of Vietsteel for each member of its team. Hopefully, with this Covid-19 Vaccine, we will continue to strongly move forward to achieve the whole company’s goal.

Vietsteel prepares vitamin C and fever reducer for each employee